L-0215 Ֆիտո լույս

26W AC175-265V  E27 
70led չիպ կապույտ 
190 կարմիր չիպով
20W AC175-265V E27
34 կլոր չիպ կապույտ
166 կարմիր չիպ

15W AC175-265V E27
 36 չիպ կապույտ 
90 led չիպ կարմիր

 6W AC175-265V E27 
20-ական չիպ կապույտ 
40 led չիպ կարմիր

Description

26W AC175-265V  E27 
70led չիպ կապույտ 
190 կարմիր չիպով
20W AC175-265V E27
34 կլոր չիպ կապույտ
166 կարմիր չիպ

15W AC175-265V E27
 36 չիպ կապույտ 
90 led չիպ կարմիր

 6W AC175-265V E27
 20-ական չիպ կապույտ
 40 led չիպ կարմիր

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “L-0215 Ֆիտո լույս”

Your email address will not be published.