L-013X Լեդ լուսատու 24W շրջանակով

Կլոր
սպիտակ (XT-L-0130) և սև (XT-L-0131) շրջանակով
Հզորությունը՝ 24W
Լարումը ՝ 160-265V
Գույնը՝ սպիտակ (6500K)
Երկարությունը ՝ 17.5սմ(XT-L-0130) , 17սմ (XT-L-0131)

Քառակուսի
սպիտակ (XT-L-0132) և սև (XT-L-0133) շրջանակով
Հզորությունը՝ 24W
Լարումը ՝ 160-265V
Երկարությունը ՝ 17սմ (XT-L-0132), 17սմ (XT-L-0133)
Գույնը՝ սպիտակ (6500K

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “L-013X Լեդ լուսատու 24W շրջանակով”

Your email address will not be published.