L-013X; Լեդ լուսատու գեր բարակ

Հզորությունը՝
15wt կլոր (XT-L-0134), քառակուսի (XT-L-0136)
20wt կլոր (XT-L-0135), քառակուսի (XT-L-0137)
Գույնը՝ սպիտակ (6500K)
Երկարությունը ՝ 17×16սմ(XT-L-0134) , 17սմ (XT-L-0136)
23սմ(XT-L-0135), 23սմ (XT-L-0137)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “L-013X; Լեդ լուսատու գեր բարակ”

Your email address will not be published.