L-0165 Լեդ լուսատու

Ватт : 12 Вт
60SMD ղեկավարվող չիպսեր
Արտկոց ՝ 2x1200mA
Գործարկման ժամանակը
Մոտ 8 ամ (ցածր)
Մոտ 4 ամ (բարձրВатт : 18 Вт 
90SMD ղեկավարվող չիպսեր 
Արտկոց ՝ 3x1200 мАч
Գործարկման ժամանակը.
Մոտ 6 ամ (ցածր)
Մոտ 4 ամ (բարձր

 

Ватт : 24 Вт
120SMD ղեկավարվող չիպսեր
Արտկոց ՝ 4x1200 мАч
Գործարկման ժամանակը. Մոտ 6 ամ (ցածր)
Մոտ 4 ամ (բարձր)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “L-0165 Լեդ լուսատու”

Your email address will not be published.